Галерија

Аутор: Бора Вуковић Разред: III4 Школа: ОШ „Лаза Лазаревић“, Шабац Наставник: Љиљана Докмановић Наставна целина: Композиција и покрет у композицији Наставна јединица: Композиција боја (асоцијације настале слушањем музике) Назив рада: Слика случај Техника: Темпера Димензије: Година: 1991.
утор: Анђелка Јовановић Разред: III2 Школа: ОШ „Вук Караџић“, Шабац Наставник: Љиљана Докмановић Наставна целина: Композиција и покрет у композицији Наставна јединица: Композиција боја (асоцијације настале слушањем музике) Техника: Темпера Димензије: Година: 1991
Aутор: Анђелка Јовановић Разред: III2 Школа: ОШ „Вук Караџић“, Шабац Наставник: Љиљана Докмановић Наставна целина: Композиција и покрет у композицији Наставна јединица: Композиција боја (асоцијације настале слушањем музике) Техника: Темпера Димензије: Година: 1991
Аутор: Марко Вељић Разред: III4 Школа: ОШ „Лаза Лазаревић“, Шабац Наставник: Љиљана Докмановић Наставна целина: Композиција и покрет у композицији Наставна јединица: Композиција боја (асоцијације настале слушањем музике) Назив рада: Слика случај Техника: Темпера Димензије: Година: 1991.
Аутор: Tumba’s Zandrea Разред: Vц Тема: Слободна тема Година: Техника: Димензије: Школа: ОШ „Јован Микић”, Суботица Наставник: Борош Ђерђ
Aутор: Nagy K. Ervin Разред: Vц Тема: Слободна тема Година: Техника: Димензије: Школа: ОШ „Јован Микић”, Суботица Наставник: Борош Ђерђ
Аутор: Марко Вуканић Разред: VI1 Тема: Обједињавање облика и боја у простору као визуелно кретање Година: Техника: Димензије: Школа: ОШ „Петар Петровић Његош”, Београд Наставник:
Аутор: Влада Пантић Разред: III Школа: ОШ „Лаза Лазаревић“, Шабац Наставник: Љиљана Докмановић Наставна јединица: Композиција слободних облика у простору Техника: Колаж Димензије: Година: 1991.
Аутор: Саша Николић Разред: Школа: ОШ „Стојан Новаковић“, Шабац Наставник: Наставна јединица: Компоновање облика од амбалажног папира Техника: Колаж Димензије: Година: 1991.
Аутор: Бојана Радуловић Разред: IV Назив рада: Чудно створење Школа: ОШ „Стојан Новаковић“, Шабац Наставник: Наставна јединица: Компоновање облика од амбалажног папира Техника: Колаж Димензије: Година: 1991
Аутор: Сара Ковачевић,Разред: VIII3 Тема: Маска, Техника: комбинована, Школа: ОШ „Светозар Марковић”, Лапово Наставник: Сања Микић
Аутор: Јована Вујковић ,Разред: VIII4 Тема: Маска , Техника: комбинована, Школа: ОШ „Светозар Марковић”, Лапово Наставник: Сања Микић
Аутор: Невена Јоцић ,Разред: VIII4 Тема: Маска , Техника: комбинована, Школа: ОШ „Светозар Марковић”, Лапово Наставник: Сања Микић
Аутор: Миша Младеновић,Разред: VI2 Тема: Дрво живота, Техника: комбинована-канап, траке, картон, темпере, Школа: ОШ „Влада Аксентијевић”, Београд, Наставник: Јован Мрђеновачки
Аутор: Лазић Лазар,Разред: VII2 Тема: Апстрактна форма, Техника: комбинована-канап, картон, Школа: ОШ „Раде Драинац”, Борча,Београд, Наставник: Јован Мрђеновачки
Аутор: Милица Перић ,Разред: VI6, Тема: Птица, Техника: комбинована-канап, картон, Школа: ОШ „Раде Драинац”, Борча,Београд, Наставник: Јован Мрђеновачки
Аутор:Игор Стојменовић 7/1 ,Школа: ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово, Наставник:Елени Антониадис, Назив рада:Рам за слику,Техника: Папир маше и темпера
Аутор:Стојанов Марија 6/2,Школа: ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово, Наставник:Елени Антониадис, Назив рада:Рам за слику,Техника: Папир маше и темпера
Аутор: Биров Гордана 6/1 ,Школа: ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово, Наставник:Елени Антониадис, Назив рада:Рам за слику,Техника: Папир маше и темпера
Аутор: Софија Проговац 7/1,Школа: ОШ „Академик Радомир Лукић“, Милошевац, Наставник:Тања Павловић Панов, Назив рада:Рељефна шара,Техника: рељеф
Аутор: Катарина Богдановић 6/2,Школа: ОШ „Академик Радомир Лукић“, Милошевац, Наставник:Тања Павловић Панов, Назив рада:Текстура,Техника: рељеф
Аутор: Ђорђе Ђорђевић 7/3,Школа: ОШ „Академик Радомир Лукић“, Милошевац, Наставник:Тања Павловић Панов, Назив рада:Рељефна шара,Техника: рељеф