Публикације

Удружење ликовних уметника Србије KATALOG РЕПУБЛИЧКE СМОТРE УЧЕНИЧКОГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА 11-16.јуна 2016 Галерија ОШ „Скадарлија“ Скадарска 35, Београд

Удружење ликовних
уметника Србије
KATALOG
РЕПУБЛИЧКE СМОТРE
УЧЕНИЧКОГ ЛИКОВНОГ
СТВАРАЛАШТВА
11-16.јуна 2016
Галерија                       ОШ „Скадарлија“,
Скадарска 35, Београд