Најаве

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ  И  УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ ПЕДАГОГА  ДОНОСИ  ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ СМОТРИ УЧЕНИЧКОГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Школска 2023/24 година

Смотре имају за циљ:

-да подстичу развој ликовне културе из свих области ликовног стваралаштва;

-да се развија естетски сензибилитет према ликовној уметности са непосредним естетским доживљајем;

-да се остварује виши образовни ниво у области ликовне културе;

-да се остварује васпитна функција ликовне културе у основним школама;

-да се остварују услови за практично оспособљавање  ученика у реализацији њихових замишљених идеја;

-да се путем смотри стекне увид кроз реализацију садржаја програма ликовне културе и укупан рад у основним школама.

ОСНОВНА ШКОЛА

За ученике основних школа расписује се конкурс који се објављује у “Просветном прегледу”. Достављање радова од стране школа, предшколских установа и појединаца је у току априла текуће године, закључно са 01. 05. 2024. године на адресу  Педагошког музеја,   Узун Миркова  14, Београд. Сваки рад треба да има следеће податке који морају бити написани штампаним словима на полеђини рада:

 УЧЕНИК ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
УЗРАСТ
АДРЕСА
 ИНСТИТУЦИЈА НАЗИВ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
E – mai
ЛИКОВНИ ПЕДАГОГ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ТЕЛЕФОН
E – mail
ЛИКОВНИ РАД НАЗИВ РАДА
ТЕХНИКА
ГОДИНА НАСТАНКА

Напомена: Радови који немају предвиђене податке неће се узимати у разматрање. Групни радови могу се слати заједно. Сваки педагог доставља 5  до 30 радова из  једне установе. Уз радове  доставити и списак учесника и радова, слањем на емаил  Удружења  : udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com (у програму Microsoft Excel )

СПИСАК УЧЕСНИКА И РАДОВА

Име и презиме ученика Узраст Име рада Техника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Чланове жирија (3-5 чланова) именује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Удружење ликовних педагога Србије. Жири додељује једно признање за успешну колекцију достављену уз предшколских установа, затим додељује једно признање за успешну колекцију достављену за разредну наставу и једно признање за достављену успешну за предметну наставу. Жири додељује пет признања за освојено прво место за ученике, пет признања за освојено друго место за ученике и пет признања за освојено треће  место за ученике. Ова признања се додељују за сваку узрасну групу.Поред поменутих признања, жири има право да додели један број похвала за ученике који су учествовали у смотри. Истовремено треба доделити признања наставницима за дугогодишње унапређивање наставе ликовне културе и дипломе заслужног ликовног педагога Србије.

Смотре ђачких ликовних радова имају исти ранг са такмичењима из других области. Смотре се организују искључиво на републичком нивоу. Жири је у обавези да познаје план и програм ликовне културе у основној школи да би приликом оцењивања имао увид у циљеве и задатке, а посебно образовне стандарде програма ликовне културе. Организатори су у обавези да у току јуна текуће школске године оганизују изложбу одабраних радова ученика. Организатори су у обавези да према могућностима организују изложбе у подручним јединицама Министарства просвете, науке и технолошког развоја како би наставници и ученици тих средина стекли увид у ниво и квалитет рада у настави ликовне културе. Приликом отварања изложбе треба доделити дипломе са потписом министра просвете, науке и технолошког развоја и председника Удружења ликовних педагога Србије.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Републишке смотре ђачких ликовних радова основних школа организује и реализује  Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Удружење ликовних педагога Србије. Место за пријем радова и изложбе одређује Удружење ликовних педагога Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ове пропозиције се ослањају на споразум о конкурсима ученичког ликовног стваралаштва који је сачињен 1980. Године, а у складу са друштвеним променама први пут су сачињене 1993. године.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ  И УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ ПЕДАГОГА ДОНОСИ ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ СМОТРИ УЧЕНИЧКОГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Школска 2023/24 година

Смотре имају за циљ:

-да подстичу развој ликовне културе из свих области ликовног стваралаштва;

-да се развија естетски сензибилитет према ликовној уметности са непосредним естетским доживљајем;

-да се остварује виши образовни ниво у области ликовне културе;

-да се остварује васпитна функција ликовне културе у средњим школама;

-да се остварују услови за практично оспособљавање  ученика у реализацији њихових замишљених идеја;

-да се путем смотри стекне увид кроз реализацију садржаја програма ликовне културе и укупан рад у средњим школама.

СРЕДЊА ШКОЛА

 

За ученике основних школа расписује се конкурс који се објављује у “Просветном прегледу”. Достављање радова од стране школа, предшколских установа и појединаца је у току априла текуће године, закључно са 30. априлом 2024. Године на адресу Педагошког Педагошког музеја, Узун Миркова  14,  Београд. Сваки рад треба да има следеће податке који морају бити написани штампаним словима на полеђини рада:

  

УЧЕНИК

ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
УЗРАСТ
АДРЕСА
  

ИНСТИТУЦИЈА

 

НАЗИВ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
E – mail
 ЛИКОВНИ ПЕДАГОГ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ТЕЛЕФОН
E – mail
 ЛИКОВНИ РАД НАЗИВ РАДА
ТЕХНИКА
ГОДИНА НАСТАНКА

Напомена: Радови који немају предвиђене податке неће се узимати у разматрање. Групни радови могу се слати заједно. Сваки педагог доставља 5  до 30 радова из  једне установе. Уз радове  доставити  списак учесника и радова, слањем на емаил  Удружења  : udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com (у програму Microsoft Excel )

СПИСАК УЧЕСНИКА И РАДОВА

  Име и презиме ученика Узраст Име рада Техника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Жирирање радова се врши до 30.маја текуће школске године. Чланове жирија (3-5 чланова) именује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Удружење ликовних педагога Србије. Жири додељује једно признање за успешну колекцију достављену уз средњих стручних школа, затим додељује једно признање за успешну колекцију достављену за гимназију и једно признање за достављену успешну колекцију из уметничких школа. Жири додељује по једно  признање за освојено прво, друго и треће  место за ученике стручних школа, по једно  признања за освојено прво, друго и треће  место за ученике гимназије и по једно признања за освојено прво, друго и треће  место за ученике уметничких школа. Поред поменутих признања, жири има право да додели један број похвала за ученике који су учествовали у смотри. Истовремено треба доделити признања наставницима за дугогодишње унапређивање наставе ликовне културе и дипломе заслужног ликовног педагога Србије.

Смотре ђачких ликовних радова имају исти ранг са такмичењима из других области. Смотре се организују искључиво на републичком нивоу. Жири је у обавези да познаје план и програм ликовне културе у средњој стручној школи, гимназији и уметничкој школи да би приликом оцењивања имао увид у циљеве и задатке, а посебно образовне стандарде програма ликовне културе. Организатори су у обавези да у току јуна текуће школске године оганизују изложбу одабраних радова ученика. Организатори су у обавези да према могућностима организују изложбе у подручним јединицама Министарства просвете, науке и технолошког развоја како би наставници и ученици тих средина стекли увид у ниво и квалитет рада у настави ликовне културе. Приликом отварања изложбе треба доделити дипломе са потписом министра просвете, науке и технолошког развоја и председника Удружења ликовних педагога Србије.