УДРУЖЕЊЕ
ЛИКОВНИХ
ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ

Најаве

Стручни текстови

Публикације

Документи

Сарадња

Контакт

 

 

Стручни текстови

  

Историја ликовне педагогије

     уређује др Здравко Милинковић

 

  

  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЦРТАЊА |Перо Шимлеша, 1952.|
  О JEДНОМ „НОВОМ” СХВАТАЊУ НАСТABE ЦРТАЊА |Ђорђе Лекић, 1958.|
  ПРОГРАМ НАСТАВЕ ЦРТАЊА |Јованка Степанов, 1958.|
  ЕСТЕТСКО ПРОЦЕЊИВАЊЕ ДЕЧЈИХ ЛИКОВНИХ РАДОВА |Милан Мијачевић, 1977.|
  ПРОГРАМИРАЊЕ И СТРУКТУРИРАЊЕ НАСТАВНЕ ГРАЂЕ У ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ |Богомил Карлаварис, 1977.|
  ПРОБЛЕМИ ЛИКОВНОГ ОДГОЈА |Рагиб Лубовац, 1980.|
  ЛИКОВНЕ ПОЈАВЕ У СВАКОДНЕВИЦИ |Радослав Цветановић, 1980.|
  КАКВОГ НАСТАВНИКА ТРАЖИ РЕФОРМИСАНА ШКОЛА |Никола Вученов, 1982.|
  УЛОГА И МОГУЋНОСТИ ШКОЛЕ У ОПТИМАЛИЗИРАЊУ РАЗВОЈА ОБДАРЕНИХ УЧЕНИКА |Никола Вученов, 1983.|
  КОЛЕКТИВНИ РАД УЧЕНИКА У КЕРАМИЦИ |Василије Перевалов, 1983.|
  ПРОЦЕНА И ОЦЕНА НАСТАВНОГ РАДА |Љубица Продановић, 1983.|
  ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА НА ОСТВАРИВАЊУ УЈЕДНАЧЕНИХ РЕЗУЛТАТА У ТЕХНИЦИ ГРАФИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
|Борош Ђерђ, 1983.|
  КОНЦЕПЦИЈА НАСТАВЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ |Здравко Милинковић, 1983.|
  ПРИМЈЕНА РАЧУНАРА У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ |Михаило С. Марасанов, 1986.|
  УПУТСТВО О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА |Просветни савет СР Србије, 1986.|
  ОСНОВЕ ПРОГРАМА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  |Здравко Милинковић, 1986.|
  НАСТАВА ЦРТАЊА У СРБИЈИ ДО I СВЕТСКОГ РАТА |Небојша Радојев, 1987.|
  ТЕРМИНОЛЛШКИ РЕЧНИК |John A. Walker, 1987.|
  ДЕКЛАРАЦИЈА О ЛИКОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И КУЛТУРИ |Здравко Милинковић, 1989.|
  ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ ДИМЕНЗИЈЕ ЕСТЕТСКОГ ОДНОСА ПРЕМА ЛИКОВНИМ УМЕТНИЧКИМ ДЕЛИМА
|Др Оливера Гајић, 1996.|
  ОБЛАСТ ЕСТЕТСКОГ, ЛЕПОГ И УМЕТНИЧКОГ |Сретен Петровић, 1996.|
  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДОВА УЧЕНИКА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ СПЕЦИЈАЛНИХ УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ |Милинковић, Наход, 1998/99|
  НАШ ДИЗАЈН - СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА |Др Мирослав Фрухт, 2000.|
  ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈУ ДИЗАЈНА У СРБИЈИ |Гојко Варда, 2001.|
  ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ |Милица Спасојевић, 2001.|
  ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРЕМА, НОВА ПАЗОВА  |Милодарка Бралетић, 2001.|
  РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА |Милош Каличанин, 2001.|
  РЕФЛЕКСИЈЕ РЕФОРМСКИХ ПРОМЕНА ЕВРОПСКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ПРОГРАМЕ УМЕТНОСТИ У ШКОЛАМА
|Петар Бркић, 2001.|
  ПРОСТОР У ОБЛИКУ И ПОВРШИНИ, ОРЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ, ВИЗУЕЛНО МИШЉЕЊЕ |Слободан Бодулић, 2001.|
  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ НА АКАДЕМИЈИ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ
|Коста Катић, 2001.|
  УВОД У МЕТОДИКУ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ |Здравко Милинковић, 2014.|

 Удружење ликовних педагога Србије, Француска 26, Београд, udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com