УДРУЖЕЊЕ
ЛИКОВНИХ
ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ

Најаве

Стручни текстови

Публикације

Документи

Сарадња

Контакт

 

 

Сарадња

  

 

ОШ Скадарлија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство културе и информисања

Градски секретаријат за културу

Педагошко друштво Србије

УЛУС [Удружење ликовних уметника Србије]

INSEA  [International Society for Education Through Art]

 

 

 

 

Удружење ликовних педагога Србије, Француска 26, Београд, udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com