УДРУЖЕЊЕ
ЛИКОВНИХ
ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ

Најаве

Стручни текстови

Публикације

Документи

Сарадња

Контакт

 

 

Публикације

  

 

 

   

 

Удружење ликовних

уметника Србије

 

KATALOG

РЕПУБЛИЧКE СМОТРE
УЧЕНИЧКОГ ЛИКОВНОГ
СТВАРАЛАШТВА

 

11-16.јуна 2016

Галерија ОШ „Скадарлија“
Скадарска 35, Београд

 

   

 

Удружење ликовних

уметника Србије

 

ЗБОРНИК

Методички егземплари

Приредио Здравко Милинковић

Београд, 2008.

 

   

 

Часопис Савеза друштава

ликовних педагога Србије

 

ВИЗУЕЛ

Горњи Милановац, 1987.

 

 

 

 

 

 


 

Часопис Савеза друштава ликовних педагога Србије

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Београд, 1984.

 

 

 

 

 

 

     

Удружење ликовних педагога Србије, Француска 26, Београд, udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com