УДРУЖЕЊЕ
ЛИКОВНИХ
ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ

Најаве

Стручни текстови

Публикације

Документи

Сарадња

Контакт

 

 

 

 

 

Контакт

  

   

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ ПЕДАГОГА СРБИЈE
ОШ „Скадарлија“, Француска 26, 11000 Београд
email: udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com
……………………………………
Здравко Милинковић
председник Управног одбора
Удружења ликовних педагога Србије
телефон: + 381 64 22 14 237
email: zdravmi@gmail.com
……………………………………
Теодора Балабановић
потпредседница Управног одбора
Удружења ликовних педагога Србије
телефон: + 381 62 233 790
email: teodoralos23@gmail.com
……………………………………
Милан Јозић
сарадник, историчар
уметности, библиотекар
телефон: + 381 64 302 56 13
……………………………………
 
 

 Удружење ликовних педагога Србије, Француска 26, Београд, udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com