УДРУЖЕЊЕ
ЛИКОВНИХ
ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ

Најаве

Стручни текстови

Публикације

Документи

Сарадња

Контакт

 

 

Документи

 

 

 » Министарство просвете, науке и технолошког развоја - документа и прописи

Закон о основама система образовања и васпитања

Извештај о јавној расправи о Нацрту Закона о уџбеницима и другим наставним средствима

Закон о средњем образовању и васпитању

 

 » Министарство културе и информисања - документа и прописи

Прописи из области културе
Прописи из области медија
 

 

 

 

 

 

 Удружење ликовних педагога Србије, Француска 26, Београд, udruzenjelikovnihpedagoga@gmail.com